Yashamsales B2B Başvuru

Yashamsales B2B Kullanım Sözleşmesi doldurulduktan sonra aşağıdaki belgelerle birlikte

1. İmza Sirküleri Fotokopisi

2. Şirket Ticari Sicil Gazetesinin Fotokopisi

3. Vergi Levhası Fotokopisi

4. T.C. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

tarafımıza kargo ya da posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Bilginize.